Pilates Den Haag

DE PILATESSTUDIO:

Prins Maurits Pilates is de eerste Klassieke Pilates Studio in het Statenkwartier van Den Haag. Er wordt les gegeven volgens de authentieke methode, wat wil zeggen dat de oefeningen zoveel mogelijk worden gedoceerd zoals Joseph Pilates het heeft ontwikkeld. Het grote verschil met Pilates in sportscholen is de kleine groepen waarin les wordt gegeven, de persoonlijke begeleiding, de resultaatgerichte benadering en dat er zowel op de Mat als op de door Joe’s ontworpen apparatuur wordt gedoceerd.

Op deze manier wordt samen met de cliënt op een veilige manier gewerkt aan de gestelde doelen. Of het nu gaat om herstel na operatie, blessure, zwangerschap of om een gestroomlijnder lichaam te creëren. Ook als ondersteuning bij (top)sport wordt Pilates steeds vaker ingezet om prestaties te verbeteren. In de danswereld maakt Pilates al jarenlang een gedegen onderdeel van de training uit, zo wordt ook 90% van de Olympische sporten door Pilates ondersteund. Pilates is dus voor iedereen die kracht, souplesse en uithoudingsvermogen wil verbeteren.

Wij maken gebruik van Gratz apparatuur. Gratz is de originele vervaardiger van authentiek Pilates equipment. Deze machines zijn op Long Island City in New York vervaardigd volgens de eisen die Joseph Pilates aan de apparaten stelde. Joseph ontwikkelde zijn trainingsmethode en zijn apparaten tegelijk en Pilates en Gratz gaan dan ook hand in hand. Zowel trainers als studenten ervaren het verschil tijdens de training. Gratz: “he invented it, we make it”

Gratz: “Why?  Because I am a classical Pilates teacher.  I teach only Joseph Pilates’ actual exercises in the order that he designed them to be done with his intention that every client get a balanced workout of the mind and body that is appropriate for him/her that emanates from core strength.  With that, I work on apparatus that is as close to Mr. Pilates’ actual designs as I can.  While training and teaching with Romana Kryzanowska at Drago’s, I had the pleasure of working on some of Mr. Pilates’ actual pieces.   Along with several wonderful accessories, we had one of his Cadillacs/Trapeze Tables, a High Chair and a Wunda Chair.  Therefore, from my perspective, I always want to work on apparatus that feels as close to the feel of Mr. Pilates’ actual apparatus.  I trust that Mr. Pilates, a true genius, designed his apparatus with great thought.  I trust that the width of the Cadillac/Trapeze Table was purposeful.  I believe the height of the Wunda Chair in relation to the length of the pedal was mindful.  I am certain that strength of the springs on the Reformer was necessary”