Pilates Den Haag

Privacy verklaring

Uw privacy

PRINS MAURITS PILATES en haar werkorganisatie acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop PRINS MAURITS PILATES persoonsgegevens verwerkt van clienten, relaties w.o. prospects, cursisten en bezoekers van onze websites.

Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt PRINS MAURITS PILATES zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Dit betekent dat wij:

• duidelijk – via deze privacyverklaring - vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;

• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;

• uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van ons bedrijf en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;

• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen tenzij er een wettelijke bewaarplicht geldt.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Monique Weevers.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor PRINS MAURITS PILATES uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan clienten en relaties verzamelt en verwerkt PRINS MAURITS PILATES hiertoe contactgegevens, w.o. uw naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummers, email-adressen:

• Wanneer u informatie aanvraagt over onze producten;

• Wanneer u producten en/of diensten van PRINS MAURITS PILATES afneemt.

• Wanneer u contact heeft met PRINS MAURITS PILATES. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, het contactformulier invult, gebruik maakt van de chatfunctie, meedoet aan enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, inschrijft voor cursussen of informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;

• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;

• Om clienten en haar medewerkers van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media, waarbij PRINS MAURITS PILATES rekening tracht te houden met voorkeuren op basis van afgenomen producten en/of diensten en interesses op basis van met uw toestemming vastgelegd gebruik van onze websites.

Nieuwsbrief en contactformulier

Wij bieden u een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden informeren producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Als u een contactformulier op de websites invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens de u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten door PRINS MAURITS PILATES indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar PRINS MAURITS PILATES, onder vermelding van AVG, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Publicatie

Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze websites staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze websites te optimaliseren voor onze bezoekers. Met Google hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Beveiliging

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, maakt PRINS MAURITS PILATES gebruik van technische en organisatorische beveiligingsprocedures. Deze procedures garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de soorten van verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

PRINS MAURITS PILATES behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien PRINS MAURITS PILATES een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop PRINS MAURITS PILATES uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website(s) of in nieuwsbrieven.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: PRINS MAURITS PILATES, t.a.v. Monique Weevers, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.